(1)
Szyszka, A. Bezpośrednie Kontenerowe Serwisy Dalekowschodnie Z Gdańska Szansą Dla Rozwoju Eksportu Polskich produktów spożywczych. ETiL 2018.