(1)
Zabłocka-Abi Yaghi, A. Specyfika Ekonomicznej Oceny Regionalnej Pomocy państwa W Unii Europejskiej. ETiL 2018.