(1)
Wężyk, W. Wpływ Cyfryzacji Na Wyzwania Wizerunkowe Rynku Ubezpieczeń W Polsce. ETiL 2018.