(1)
Stępniak, A.; Zieliński, M. Unia Europejska Jako Partner Globalny. Co to Oznacza Dla Polski?. ETiL 2018.