(1)
Gielo-Politewicz, M.; Wałęsa, J. Jaka Polska? W Jakiej Europie?. ETiL 2018.