Klimek, H., & Dąbrowski, J. (2018). Polskie porty morskie na rynkach usług portowych. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.02