Zabłocka-Abi Yaghi, A. (2018). Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.06