Marjak, H. (2018). Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku „Otrzęsiny UTP 2015”. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.08