Stępniak, A., & Zieliński, M. (2018). Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.10