Gielo-Politewicz, M., & Wałęsa, J. (2018). Jaka Polska? W jakiej Europie?. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, (15). Pobrano z https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2986