STĘPNIAK, A.; ZIELIŃSKI, M. Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?. Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, n. 15, 18 grudz. 2018.