Zabłocka-Abi Yaghi, Adriana. 2018. „Specyfika Ekonomicznej Oceny Regionalnej Pomocy państwa W Unii Europejskiej”. Studia I Materiały Instytutu Transportu I Handlu Morskiego, nr 15 (grudzień). https://doi.org/10.26881/sim.2018.15.06.