Klimek, H. i Dąbrowski, J. (2018) „Polskie porty morskie na rynkach usług portowych”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.02.