Grasza, K. (2018) „Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.03.