Zabłocka-Abi Yaghi, A. (2018) „Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.06.