Wężyk, W. (2018) „Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.07.