Marjak, H. (2018) „Zachowania internautów w mediach społecznościowych w sytuacji kryzysowej na poziomie lokalnym: analiza studium przypadku «Otrzęsiny UTP 2015»”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.08.