Kurszewska, S. i Stępniak, A. (2018) „Międzynarodowe migracje węgierskich i poskich pracowników w kontekście integracji europejskiej”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.09.