Stępniak, A. i Zieliński, M. (2018) „Unia Europejska jako partner globalny. Co to oznacza dla Polski?”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). doi: 10.26881/sim.2018.15.10.