Gielo-Politewicz, M. i Wałęsa, J. (2018) „Jaka Polska? W jakiej Europie?”, Studia i Materiały Instytutu Transportu i Handlu Morskiego, (15). Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/studiaimaterialy/article/view/2986 (Udostępniono: 27 maj 2024).