[1]
K. Grasza, „Zaopatrzenie statków morskich. Aspekt celnoprawny i podatkowoprawny”, ETiL, nr 15, grudz. 2018.