[1]
A. Zabłocka-Abi Yaghi, „Specyfika ekonomicznej oceny regionalnej pomocy państwa w Unii Europejskiej”, ETiL, nr 15, grudz. 2018.