[1]
W. Wężyk, „Wpływ cyfryzacji na wyzwania wizerunkowe rynku ubezpieczeń w Polsce”, ETiL, nr 15, grudz. 2018.