[1]
M. Gielo-Politewicz i J. Wałęsa, „Jaka Polska? W jakiej Europie?”, ETiL, nr 15, grudz. 2018.