[1]
Brzeziński, W. 2019. Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Studia z Dziejów Średniowiecza. 23 (grudz. 2019), 65–82. DOI:https://doi.org/10.26881/sds.2019.23.02.