(1)
Brzeziński, W. Z dziejów Potomstwa I Wdowy Po zmarłym Podkomorzym Kaliskim Rafale Z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek Do Historii życia Rodziny Szlacheckiej W późnośredniowiecznej Polsce. SDŚ 2019, 65-82.