(1)
Leszka, M. J. Obraz Cara bułgarskiego Samuela W źródłach bizantyńskich (XII w.). SDŚ 2019, 134-142.