(1)
Polechow, S. Rahoza. Przyczynek Do dziejów Kancelarii I Dworu Wielkich książąt Litewskich W Epoce Witolda. SDŚ 2019, 199-215.