Szybkowski, S. (2017). Dwa niedrukowane dokumenty byszewskie (koronowskie) z XIV w. Studia Z Dziejów Średniowiecza, (21), 232-243. https://doi.org/10.4467/25442562SDS.17.011.7013