Brzeziński, W. (2019). Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Studia Z Dziejów Średniowiecza, (23), 65–82. https://doi.org/10.26881/sds.2019.23.02