Leszka, M. J. (2019). Obraz cara bułgarskiego Samuela w źródłach bizantyńskich (XII w.). Studia Z Dziejów Średniowiecza, (23), 134–142. https://doi.org/10.26881/sds.2019.23.06