Polechow, S. (2019). Rahoza. Przyczynek do dziejów kancelarii i dworu wielkich książąt litewskich w epoce Witolda. Studia Z Dziejów Średniowiecza, (23), 199–215. https://doi.org/10.26881/sds.2019.23.10