BRZEZIŃSKI, W. Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. Studia z Dziejów Średniowiecza, [S. l.], n. 23, p. 65–82, 2019. DOI: 10.26881/sds.2019.23.02. Disponível em: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/stzdsr/article/view/4133. Acesso em: 10 grudz. 2023.