Brzeziński, Witold. 2019. „Z dziejów Potomstwa I Wdowy Po zmarłym Podkomorzym Kaliskim Rafale Z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek Do Historii życia Rodziny Szlacheckiej W późnośredniowiecznej Polsce”. Studia Z Dziejów Średniowiecza, nr 23 (grudzień):65-82. https://doi.org/10.26881/sds.2019.23.02.