Polechow, Sergiej. 2019. „Rahoza. Przyczynek Do dziejów Kancelarii I Dworu Wielkich książąt Litewskich W Epoce Witolda”. Studia Z Dziejów Średniowiecza, nr 23 (grudzień):199-215. https://doi.org/10.26881/sds.2019.23.10.