Brzeziński, W. (2019) „Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce”, Studia z Dziejów Średniowiecza, (23), s. 65–82. doi: 10.26881/sds.2019.23.02.