Leszka, M. J. (2019) „Obraz cara bułgarskiego Samuela w źródłach bizantyńskich (XII w.)”, Studia z Dziejów Średniowiecza, (23), s. 134–142. doi: 10.26881/sds.2019.23.06.