Polechow, S. (2019) „Rahoza. Przyczynek do dziejów kancelarii i dworu wielkich książąt litewskich w epoce Witolda”, Studia z Dziejów Średniowiecza, (23), s. 199–215. doi: 10.26881/sds.2019.23.10.