[1]
W. Brzeziński, „Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce”, SDŚ, nr 23, s. 65–82, grudz. 2019.