[1]
M. J. Leszka, „Obraz cara bułgarskiego Samuela w źródłach bizantyńskich (XII w.)”, SDŚ, nr 23, s. 134–142, grudz. 2019.