[1]
S. Polechow, „Rahoza. Przyczynek do dziejów kancelarii i dworu wielkich książąt litewskich w epoce Witolda”, SDŚ, nr 23, s. 199–215, grudz. 2019.