Brzeziński, Witold. „Z dziejów Potomstwa I Wdowy Po zmarłym Podkomorzym Kaliskim Rafale Z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek Do Historii życia Rodziny Szlacheckiej W późnośredniowiecznej Polsce”. Studia Z Dziejów Średniowiecza, nr 23, grudzień 2019, s. 65-82, doi:10.26881/sds.2019.23.02.