Polechow, Sergiej. „Rahoza. Przyczynek Do dziejów Kancelarii I Dworu Wielkich książąt Litewskich W Epoce Witolda”. Studia Z Dziejów Średniowiecza, nr 23, grudzień 2019, s. 199-15, doi:10.26881/sds.2019.23.10.