Polechow, Sergiej. „Rahoza. Przyczynek Do dziejów Kancelarii I Dworu Wielkich książąt Litewskich W Epoce Witolda”. Studia z Dziejów Średniowiecza, no. 23 (grudzień 17, 2019): 199–215. Udostępniono kwiecień 13, 2024. https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/stzdsr/article/view/4141.