1.
Brzeziński W. Z dziejów potomstwa i wdowy po zmarłym podkomorzym kaliskim Rafale z Gołuchowa (zm. 1442). Przyczynek do historii życia rodziny szlacheckiej w późnośredniowiecznej Polsce. SDŚ [Internet]. 17 grudzień 2019 [cytowane 28 wrzesień 2023];(23):65-82. Dostępne na: https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/stzdsr/article/view/4133