Szymkowiak, H. (2021). Polska gastronomia w czasie pandemii . Tutoring Gedanensis, 6(1), 79-88. https://doi.org/10.26881/tutg.2021.1.09