Szymkowiak, H. (2021) „Polska gastronomia w czasie pandemii ”, Tutoring Gedanensis, 6(1), s. 79-88. doi: 10.26881/tutg.2021.1.09.