https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/issue/feed Tutoring Gedanensis 2023-06-29T11:05:03+00:00 dr Ewa Szymczak ewa.szymczak@ug.edu.pl Open Journal Systems <p><span lang="pl-PL">W czasopiśmie&nbsp;</span><span lang="pl-PL"><em>Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów</em></span><span lang="pl-PL">, publikowane są teksty Studentów, które powstały podczas spotkań tutorskich oraz teksty będące zbiorem doświadczeń tutorskich Nauczycieli akademickich.</span></p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8882 Autofagia – w doli i niedoli, czyli jak dobrze posprzątać i przeżyć 2023-06-29T07:46:46+00:00 Zoia Cherep zoiche@st.amu.edu.pl 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8883 Prawa kobiet w Afryce Wschodniej jako istotny element w dyskusji o prawach człowieka na całym świecie 2023-06-29T08:26:24+00:00 Natalia Stępczyńska nstepczynska@gmail.com 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8884 Ironiczny archipelag postkolonialnych wysp 2023-06-29T09:09:15+00:00 Marcelina Cymańska marcelina23-02@o2.pl 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8886 Dwie Katarzyny Iwanowny, czyli o miłości w życiu i powieściach Fiodora Dostojewskiego (na przykładzie „Zbrodni i kary” oraz „Braci Karamazow”) 2023-06-29T09:29:49+00:00 Patrycja Duraj patrycja.duraj02@gmail.com 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8887 Posthumanista czyta Dostojewskiego. O cyber/bio/punkowej reinterpretacji zbrodni i kary 2023-06-29T09:38:02+00:00 Natalia Kluczek nataliakluczek@gmail.com 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8888 Odpowiedzialność za słowo w czasach mediów społecznościowych 2023-06-29T09:53:25+00:00 Ewa Bednarz ewabednarz22@lo3.gdynia.pl 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8889 „It’s a vibe of Constitution”, czyli o filmie, prawnikach i intuicji 2023-06-29T10:18:30+00:00 Adrian Zaorski a.zaorski1@gmail.com 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8890 Koncepcja Prawa u Oswalda Spenglera 2023-06-29T10:54:33+00:00 Adrian Zaorski a.zaorski1@gmail.com 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023 https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/8891 Naturalistyczna wizja świata i refleksja moralna w filozofii Bernarda Williamsa 2023-06-29T11:05:03+00:00 Jakub Nowicki jakub-paleontolog@wp.pl 2023-03-27T00:00:00+00:00 Prawa autorskie (c) 2023