https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/issue/feed Tutoring Gedanensis 2021-09-10T07:53:58+02:00 dr Ewa Szymczak ewa.szymczak@ug.edu.pl Open Journal Systems <p><span lang="pl-PL">W czasopiśmie&nbsp;</span><span lang="pl-PL"><em>Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów</em></span><span lang="pl-PL">, publikowane są teksty Studentów, które powstały podczas spotkań tutorskich oraz teksty będące zbiorem doświadczeń tutorskich Nauczycieli akademickich.</span></p> https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5932 Wpływ umysłu na zdrowie i ciało, czyli psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem 2021-08-17T10:11:37+02:00 Krzysztof Kalkowski krzkal1@st.amu.edu.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5933 Od edukacji spersonalizowanej do edukacji społecznej, czyli od pasji naukowej do studenckich projektów dotyczących nowotworów złośliwych 2021-08-17T10:12:08+02:00 Katarzyna Morańska katarzyna.moranska@outlook.com Maria Gwit maria.gwit20@gmail.com Agnieszka Knopik-Skrocka askro@amu.edu.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5934 Jak zwabić muchówkę, czyli o przystosowaniach roślin do zapylania przez Diptera 2021-08-17T10:13:19+02:00 Natalia Wiśniewska natalia.wisniewska@ug.edu.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5935 Egzoplaneta - alternatywa dla życia na Ziemi 2021-08-17T10:14:00+02:00 Martyna Malinowska martynakali@gmail.com 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5969 Kosmiczna odyseja morska 2021-09-10T07:53:08+02:00 Emilia Kiełtyka kiel-emi@wp.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5970 Czy bioaerozole są stałym elementem naszego otoczenia? 2021-09-10T07:53:58+02:00 Zuzanna Czenczek z.czenczek.000@studms.ug.edu.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5983 Produkty z kryla antarktycznego Euphausia superba – zdrowie na talerzu czy zdrowy ekosystem? 2021-08-17T10:15:47+02:00 Kinga Hoszek nanohoszek@gmail.com 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5984 Czy peer collaboration może stać się obszarem do swobodnego rozwoju naukowego? 2021-08-17T10:16:36+02:00 Ilona Złoch ilona.zloch@ug.edu.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5985 Ocena skutków ekonomicznych amerykańsko-chińskiej wojny handlowej w kontekście krajów rozwijających się 2021-08-17T10:17:10+02:00 Aleksandra Makowska om@life.pl 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5986 Polska gastronomia w czasie pandemii 2021-08-17T10:17:47+02:00 Hanna Szymkowiak szymkowiakh@gmail.com 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5987 Opowieści z lasu deszczowego Horacia Quirogi w perspektywie antropologii literackiej 2021-08-17T10:18:20+02:00 Agnieszka Możejko mozejko2211@gmail.com 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5988 Między powieścią a lożą Edmond Jacquemin jako porte-parole rosyjskiego wolnomularza-emigranta Michaiła Osorgina 2021-08-17T10:18:50+02:00 Dawid Trybański dawid.trybanski@gmail.com 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c) https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5989 Motywy thelemiczne w filmie Kennetha Angera pt. "Lucifer Rising" 2021-08-17T10:19:26+02:00 Angelika Wlazłowska nekotousagix@gmail.com 2021-07-07T00:00:00+02:00 Copyright (c)