Tutoring Gedanensis https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee <p><span lang="pl-PL">W czasopiśmie&nbsp;</span><span lang="pl-PL"><em>Tutoring Gedanensis. Czasopismo Tutees i Tutorów</em></span><span lang="pl-PL">, publikowane są teksty Studentów, które powstały podczas spotkań tutorskich oraz teksty będące zbiorem doświadczeń tutorskich Nauczycieli akademickich.</span></p> Wydział Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego pl-PL Tutoring Gedanensis 2451-1862 Wpływ umysłu na zdrowie i ciało, czyli psychosomatyka i radzenie sobie ze stresem https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5932 Krzysztof Kalkowski Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 5 12 10.26881/tutg.2021.1.01 Od edukacji spersonalizowanej do edukacji społecznej, czyli od pasji naukowej do studenckich projektów dotyczących nowotworów złośliwych https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5933 Katarzyna Morańska Maria Gwit Agnieszka Knopik-Skrocka Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 13 19 10.26881/tutg.2021.1.02 Jak zwabić muchówkę, czyli o przystosowaniach roślin do zapylania przez Diptera https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5934 Natalia Wiśniewska Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 20 25 10.26881/tutg.2021.1.13 Egzoplaneta - alternatywa dla życia na Ziemi https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5935 Martyna Malinowska Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 26 33 10.26881/tutg.2021.1.03 Kosmiczna odyseja morska https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5969 Emilia Kiełtyka Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 34 38 10.26881/tutg.2021.1.04 Czy bioaerozole są stałym elementem naszego otoczenia? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5970 Zuzanna Czenczek Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 39 45 10.26881/tutg.2021.1.05 Produkty z kryla antarktycznego Euphausia superba – zdrowie na talerzu czy zdrowy ekosystem? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5983 Kinga Hoszek Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 46 57 10.26881/tutg.2021.1.06 Czy peer collaboration może stać się obszarem do swobodnego rozwoju naukowego? https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5984 Ilona Złoch Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 58 64 10.26881/tutg.2021.1.07 Ocena skutków ekonomicznych amerykańsko-chińskiej wojny handlowej w kontekście krajów rozwijających się https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5985 Aleksandra Makowska Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 65 78 10.26881/tutg.2021.1.08 Polska gastronomia w czasie pandemii https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5986 Hanna Szymkowiak Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 79 88 10.26881/tutg.2021.1.09 Opowieści z lasu deszczowego Horacia Quirogi w perspektywie antropologii literackiej https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5987 Agnieszka Możejko Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 89 100 10.26881/tutg.2021.1.10 Między powieścią a lożą Edmond Jacquemin jako porte-parole rosyjskiego wolnomularza-emigranta Michaiła Osorgina https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5988 Dawid Trybański Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 101 106 10.26881/tutg.2021.1.11 Motywy thelemiczne w filmie Kennetha Angera pt. "Lucifer Rising" https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/tutee/article/view/5989 Angelika Wlazłowska Copyright (c) 2021-07-07 2021-07-07 6 1 107 113 10.26881/tutg.2021.1.12