[1]
Hołoga, D. i Winiarski, J. 2021. Ocena ekonomiczno-społeczna skutków walki z pandemią COVID-19 w Szwecji – zasoby, działania, rezultaty. Współczesna Gospodarka. 12, 1 (36) (sie. 2021).